Helyi tantervek 2020

Alapelvek

Magyar nyelv és irodalom

 

Történelem

 

Állampolgári ismeretek

 

Matematika

 

Hittan

 

Angol

 

Német

 

Spanyol

Francia

Olasz

Latin

Fizika

Kémia

 

Biológia

 

Földrajz

 

Digitális kultúra

 

Testnevelés (7-9)

Ének-zene

 

Rajz és vizuális kultúra

 

Néprajz

Osztályfőnöki