Erasmus+ 2023-2024

Iskolánk 2023-ban sikeresen pályázott az Erasmus+ mobilitási programban.  "A szomszéd kertje mindig zöldebb-fenntarthatóság és módszertani megújulás" című tanári pályázatunkkal támogatást nyertünk szakmai fejlesztési céljaink elérése érdekében nemzetközi képzésekre.

A mobilitások az EU országaiban valósulnak meg 2023. június 01. - 2024. november 30. között. Célunk a nyelvszakos tanárok módszertani eszköztárának bővítése a szaknyelv és az országismeret tanítása területén, a (nyelvszakos és nem nyelvszakos) kollégák idegen nyelvi és szaknyelvi kompetenciának fejlesztése. További célunk a jógyakorlatok megismerése és elsajátítása a környezettudatosság és fenntarthatóság területén nemzetközi környezetben.

2023/24-es tanév során 14 pedagógus vesz részt szakmai továbbképzéseken Ausztriában, Írországban, Izlandon, Máltán, Németországban, Olaszországban, Spanyolországban.