Biológia - kémia emelt óraszámú képzés

(Kód: 0002)
 
Az emelt óraszámú biológia–kémia osztályba elsősorban azoknak a jelentkezését várjuk, akik a későbbiekben az orvostudományi egyetemek általános orvosi, fogorvosi vagy gyógyszerészeti karaira, továbbá egészségügyi főiskolára, illetve állatorvos-tudományi egyetemre vagy a tudományegyetemek biológia, kémia és vegyész szakára kívánnak jelentkezni. Várjuk azon jó képességű és szorgalmas tanulókat is, akik a reál tárgyak iránt érdeklődnek, de még nincs határozott elképzelésük pályájukat illetően.
A középiskolai biológia és kémia tananyagot kémiai és biológiai laboratóriumi gyakorlatokkal és számítási feladatokkal bővítve dolgozzuk fel. Az általános tantervű osztályokhoz képest magasabb óraszámban tanítjuk a kémia és a biológia tantárgyak anyagát. Így kívánjuk biztosítani a sikeres szereplést a tantárgyi tanulmányi versenyeken és az érettségi vizsgákon, valamint előkészíteni diákjaink felsőoktatási intézményekben való biztos alapokon nyugvó, eredményes haladását.