ÖSD

 
 
 Tartalomjegyzék
 
Vizsgaidőpontok (2024) 
 

Írásbeli vizsga

Szóbeli vizsga

Szintek

Jelentkezési időszak

Eredmények

Bizonyítványok*

2024.02.23.

2024.02.24.

2024.02.24-03.01.

B2

C1

2024.01.08-2024.01.30.

2024.03.15.

2024.03.29.

2024.05.10.

2024.05.11.

2024.05.11-05.17.

B2

C1

2024.03.21-04.16.

2024.05.31.

2024.06.14.

2024.10.04.

2024.10.05.

2024.10.05-10.11.

B2

C1

2024.07.18-09.10.

2024.10.25.

2024.11.08.

2024.11.29.

2024.11.30.

2024.11.30-12.06.

B2

C1

2024.09.19-11.05.

2025.01.03.

2025.01.17.

 
 
 
∗A bizonyítványok átvételére vonatkozó dátumok tájékoztató jellegűek. E-mailben értesítjük a vizsgázókat arról, ha megérkezik a bizonyítvány.
 Tartalom
 
Vizsgadíjak (Érvényes 2024. januártól)
 

Vizsgaszint

Vizsgadíj

Vizsgadíj belső vizsgázók számára*

Kedvezményes vizsgadíj**

ÖSD Zertifikat B2

(eddig:

 

 

 

Mittelstufe Deutsch)

42.000,- Ft

38.000,- Ft

22.000,- Ft

ÖSD Zertifikat C1

 (eddig:

 

 

 

Oberstufe Deutsch)

44.000,- Ft

40.000,- Ft

24.000,- Ft

 
*Az árak a Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának tanulóira vonatkoznak. Külső vizsgázók esetében a vizsgadíj 4.000,- Ft-tal magasabb.

**Kedvezményes vizsgadíjra azok az egy éven belül vizsgát ismétlő vizsgázók jogosultak, akik az előző alkalommal vagy a szóbeli, vagy az írásbeli vizsgarészen legalább 60%-ot elértek a pécsi vizsgahelyen. 
 
Így kaphatjátok vissza a sikeres ÖSD-nyelvvizsga díját

A nyelvvizsgákra vonatkozó kormányrendelet értelmében 2018-tól állami visszatérítés jár a sikeres nyelvvizsgák után, így a Magyarországon akkreditált középfokú (B2) ill. felsőfokú (C1) ÖSD vizsgák után is. A nyelvvizsga díját a jelentkezéskor be kell fizetni és amennyiben a vizsga sikeres, egy éven belül vissza lehet a díjat igényelni. Ezért fontos a befizetésről szóló számlát megőrizni. A vizsgadíjból maximum 58.000 Ft-ot térít vissza az Államkincstár. A kedvezmény a 35 évnél fiatalabbakra vonatkozik.
Csak egy nyelvvizsgát térítenek vissza, amelyet 2018. január 1. után szereztek, nem számít azonban, hogy van-e az illetőnek már más nyelvből megszerzett vizsgája.
Letölthető kérelem űrlapok
Tartalom

Vizsgajelentkezés
A vizsgákra e-mailben lehet jelentkezni.  Az itt letölthető jelentkezési lap kitöltött változatát az osd@crnl.hu címre kell elküldeni. Kérjük, hogy a jelentkezési lapot hiánytalanul kitöltve a befizetést igazoló banki bizonylattal és a személyi igazolvány másolatával együtt legkésőbb a jelentkezési időszak utolsó napján 16.00 óráig küldjék el az osd@crnl.hu címre.
 
Felhívjuk figyelmüket, hogy a vizsgajelentkezés akkor érvényes, ha a Tanfolyami irodától megkapták a visszaigazoló e-mailt, mely tartalmazza a vizsgabeosztást és a vizsgaszabályzatot.

A 137/2008. (V. 16.) Kormányrendelet értelmében Magyarországon akkreditált nyelvvizsgára minden, a jelentkezés naptári évében 14. életévét betöltött személy jelentkezhet.
 
Számlaszámunk
Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma és Kollégiuma
OTP BANK: 11731001-20130855
Tartalom

Vizsgaeredmények
 

A vizsgán elért pontokat itt lehet megnézni a vizsgaidőszak utolsó napját követő második pénteken a jelentkezéskor kapott kód segítségével.

Hogy a vizsga sikeres volt-e, az alábbi táblázat segítségével állapíthatja meg.

A vizsgán elérhető pontszám: A sikeres vizsgához szükséges minimális pontszám:
B2  
Olvasott szövegértés: 20 10
Hallott szövegértés: 20 10
Levélírás: 30 15
Írásbeli összesen: 70 42
Szóbeli: 30 18
Írásbeli és szóbeli összesen: 100 60
C1  
Olvasott szövegértés: 20 10
Hallott szövegértés: 20 10
Levélírás: 15+15= 30 7+7, összesen 15!
Írásbeli összesen: 70 42
Szóbeli: 30 18
Írásbeli és szóbeli összesen: 100 60
  • Vegye figyelembe, hogy a sikeres vizsgához mind az egyes készségeknél, mind az írásbeli vizsgánál összesen, mind a szóbeli vizsga során el kell érni a minimális pontszámot.
  • Ha az írásbeli vizsgán összességében elérte ugyan a ponthatárt, de valamelyik részkészségnél (olvasott szöveg értése, hallott szöveg értése, íráskészség) nem, a vizsga nem sikeres.
  • Ha minden részkészségnél minimális pontszámot kapott, az kevesebb, mint a teljes írásbeli vizsgára vonatkozó ponthatár, tehát a vizsga nem sikeres.
Tartalom
 
Tudnivalók az ÖSD vizsgákról
Kedves Vizsgázónk!
Az alábbiakban hasznos tippeket olvashat az ÖSD nyelvvizsgákhoz. Kérjük, hogy ezeken kívül a Vizsgaszabályzatot is olvassa el figyelmesen!
Tudnivalók az írásbeli vizsgáról:
 
A vizsga előtt

• Hozzon magával tollat, fényképes igazolványt (személyigazolványt vagy útlevelet) és hozza el vizsgabeosztását!
• Kb. 20 perccel korábban érkezzen meg a helyszínre.
• A tájékozódásban a bejáratnál kifüggesztett beosztások és a folyosón elhelyezett táblák segítenek.

A vizsga alatt

• Kapcsolja ki a mobiltelefonját és egyéb elektromos eszközeit. Elektromos készülékek használata a vizsga ideje alatt szigorúan tilos! A vizsgázó, aki telefonját (vagy más készülékét) a vizsga során használja, kizárható a vizsgázásból!
• A teremfelügyelő kibontja a feladatokat és a vizsgához szükséges nyomtatványokat tartalmazó csomagot.
• A teremfelügyelő ellenőrzi a vizsgázók személyazonosságát, fényképes igazolványuk alapján. Kérjük, szóljon, ha hibát észlel az adataiban!
• A teremfelügyelő kiosztja a vizsga borítólapját és a feladatlapokat.
• A vizsga során kövesse a teremfelügyelő utasításait! A teremfelügyelő segít a borítólapon és a vizsga-feladatlapokon kért személyes adatok/dátumok kitöltésében.
• Amennyiben kérdése van, tegye fel a teremfelügyelőnek!
• A teremfelügyelő tájékoztatni fogja az egyes vizsgarészek hosszáról és felírja a táblára, hogy meddig dolgozhat.
A vizsgázóknak lehetőségük van mosdóba menni a vizsga ideje alatt. Ebben az esetben a vizsgázó semmit sem vihet magával.  A mosdóban egyszerre egy vizsgázó tartózkodhat. Amennyiben kimegy a mosdóba, nem kaphat plusz időt a feladatok megoldására.
• A vizsga után a teremfelügyelő összegyűjti a feladatlapokat.
• Mielőtt kimegy a vizsgateremből, ellenőrizze, hogy nem felejtett-e bent semmit (pl. szótárat)!
 
Tudnivalók a szóbeli vizsgáról:
 
A vizsga előtt

• Hozzon magával tollat, fényképes igazolványt (személyigazolványt vagy útlevelet) és hozza el vizsgabeosztását!
• Kb. 20 perccel korábban érkezzen meg a helyszínre.
• A tájékozódásban a bejáratnál kifüggesztett beosztások és a folyosón elhelyezett táblák segítenek.
• Kérjük, hogy ameddig nem kerül sorra (amíg nem szólítjuk), csendben várakozzon a folyosón.
• A vizsga előtt adatellenőrzésre fogjuk szólítani, hogy összevethessük a személyi igazolványa adatait a jelentkezéskor benyújtott adatokkal. Kérjük, szóljon, ha hibát észlel az adataiban!
• A vizsga idejére kapcsolja ki telefonját és egyéb elektromos eszközeit. Ezeket sem a felkészülési idő, sem a vizsga ideje alatt nem használhatja. Személyes holmiját, telefonját hagyja a kijelölt helyen. A telefonok és egyéb értékek megőrzésére zárható széfek állnak rendelkezésre a portán.

A vizsga alatt

A felkészülési időben lehetősége van a vizsgafeladatok kidolgozására. Ehhez feladatlapot, jegyzetlapot, tollat,  valamint szótárat kap. A felkészülés zárt, külön teremben történik. Innen a vizsgáztatók fogják Önt a vizsgára szólítani. (A felkészülés a B2 vizsgára 15 percig, a C1 vizsgára 20 percig tart. B2 vizsgán kétnyelvű, C1 vizsgán egynyelvű szótárat használhat.)
A B2-es vizsga  kb. 15, a C1-es vizsga kb. 20 percig tart. A vizsga után a vizsgázónak nincs további teendője.  A vizsgázó a vizsga után azonnal elhagyja az épületet.
 
További tippek:

• Csak olyan szótárat használjon, amelyben nincsenek saját megjegyzések, jegyzetek!
• Ha a teljesítményét befolyásoló, zavaró tényezőt észlel, vagy rosszul érzi magát/beteg stb., szóljon a teremfelügyelőnek.
 Tartalom
 
VIZSGASZABÁLYZAT
Itt letölthető a vizsgaszabályzat
AZ ÖSD KÖZPONT HONLAPJA

http://www.osd.at

A BUDAPESTI OSZTRÁK INTÉZET HONLAPJA

https://www.budapest.oesterreichinstitut.hu/

MINTAFELADATSOROK
https://www.osd.at/die-pruefungen/osd-prufungen/oesd-zertifikat-b2-zb2/
https://www.osd.at/die-pruefungen/osd-prufungen/oesd-zertifikat-c1-zc1/

 

 Tartalom