Felvétel feltételei hatosztályos képzés

 

A FELVÉTEL FELTÉTELEI:

A tanuló és szülei elfogadják az iskola nevelési célkitűzéseit, katolikus lelkiségét és a diák eredményes felvételi vizsgát tesz.

 

HATODIK OSZTÁLYOSOKNÁL (Hatosztályos gimnáziumi képzésre jelentkezőknél)

  • központi írásbeli (matematika, magyar nyelv)

  • helyben szervezett szóbeli (olvasás–szövegértés, beszélgetés hitéletről és érdeklődési körről)

Hatosztályos gimnáziumi képzés:

Összes megszerezhető pontszám (200 pont) = Hozott pontok (maximálisan 50 pont) + Szerzett pontok (maximálisan 150 pont)

 

  1. Hozott pontok: maximálisan 50 pont

Tantárgyak

5. osztály év vége

6. osztály félév

magyar nyelv, magyar irodalom

(átlagot számítunk)

5

5

történelem

5

5

matematika

5

5

idegen nyelv

5

5

természetismeret/környezetismeret

5

5

 

  1. Szerzett pontok: maximálisan 150 pont

 

A szóbeli meghallgatásra történő behívás ponthatárát a felvételi dolgozatok eredménye alapján és az általános iskolai osztályzatok ismeretében határozzuk meg.

 

 

Maximális pontszám

A, Központi írásbeli matematika

50

B, Központi írásbeli magyar nyelv

50

C, Iskolai szóbeli

50

 

 

 

 

C, Iskolai szóbeli:

 

A szóbeli meghallgatás:

  • általános beszélgetés a jelentkezőről (érdeklődési kör, környezet, hitélet, kommunikációs készség, általános tájékozottság, nyitottság).

 

A vizsgabizottság megegyezése alapján maximálisan 50 pont adható. 

Amennyiben a tanuló kiemelkedő megyei vagy országos tanulmányi versenyeredménnyel rendelkezik, ezt a felvételi szóbeli részébe legfeljebb 30 pontig beszámítjuk. A végső pontszámról a szóbeli meghallgatás és a benyújtott dokumentumok alapján a felvételi bizottság dönt. A teljes szóbeli felvételire maximálisan 50 pont adható.