Prevenciós és intervenciós foglalkozások

    I. Békés iskola program: dr. Jármi Éva tanulmánya alapján – Bullying prevenció
Az iskolai bántalmazás megelőzésére és bántalmazást elutasító csoportnorma kialakítására irányuló gyakorlatsorok, feladatok, játékok, tanmesék és szituációs helyzetek alkalmazása.

    II. Problémakezelési technikák – Asszertív érdekérvényesítés
A diákok számára egy olyan tudatos viselkedésforma megválasztásának lehetőségét mutatja be, amelyben a tanuló kialakítja magában azt a tudatos belső erőt, rendet, melynek segítségével az egyenrangúság alapelvét szem előtt tartva képviselni tudja magát a kapcsolataiban, érvényesíteni tudja magát a kommunikációjában.

    III. Konfliktus – konfliktus kezelés – mediáció: Dr. Kardos Ferenc tanulmánya, illetve Thomas-Kilmann konfliktus kezelési stratégiák alapján
A diákok megismerkedhetnek a konfliktus kialakulásának sajátosságaival, illetve megtanulhatják azokat a konfliktus kezelési stílusokat, amelyek közül tudatos választás segítségével hatékonyan és eredményesen kezelhetik a mindennapi életben kialakuló konfliktusaikat.

    IV. Megküzdési képességek fejlesztése:
A diákoknak lehetőségük van egy újfajta szemléletmód megismerésére és elsajátítására. Olyan probléma megoldó stratégiákat és stílusokat ismerhetnek meg, amely lehetővé teszi számukra a megküzdést a mindennapokban életük különböző színterein.

    V. Reziliencia – lelki ellenálló képesség: Paul Ch. Donders tanulmánya alapján
A diákok megismerhetik a lelkiellenállóképesség kialakításához szükséges hét kompetenciát, reziliiencia faktort, ami ahhoz szükséges, hogy képesek legyenek kezelni a stresszt, a változást, az irritációkat, a csalódásokat, mindent, ami kisebb vagy nagyobb nyomást helyez rájuk átmenetileg vagy a mindennapokban.

    VI. Stresszkezelés – relaxáció: Dr. József István szakpszichológus, progresszív izomrelaxációs technikái segítségével. A stressz közvetlen és közvetett módon is hat iskoláink és az ott tanuló diákok életminőségére, így az órák alkalmával lehetőségük van a diákoknak egy-két relaxációs technika elsajátítására, gyakorlására, mivel a mindennapi nehéz helyzetekkel való sikeres megküzdés záloga a cooping stratégiák különféle módozatainak ismerete.

    VII. Szociometria felvétele igény szerint:
A csoport kapcsolati struktúrája, légköre, hierarchiája, szereprendszere, motivációs és értékviszonyait vizsgálja, melynek segítségével kimutatható a peremhelyzetre került, érzelmileg veszélyeztetett diák.
 
    VIII. Megoldásfókuszú szemlélet a problémakezelésben: Gyarmati Katalin tanulmánya alapján, amely erőforrásokat, pozitív előjeleket, sikereket keres a beszélgetésben, a beszélgetés során felbukkanó erőforrásokra és értékekre épít, észreveszi és előre feltételezi a sikert, így egy újfajta szemléletmódra helyeződik a hangsúly, ahol nem a problémákra fókuszálunk, hanem számba vesszük a lehetséges megoldásokat.

    IX. Tehetséges tanulók szocio-emocionális készségeinek fejlesztése: dr. Katona Nóra tanulmánya alapján. A diákok lehetőséget kapnak a tudatos életpálya-építés támogatására, az iskolai környezetben problematikusnak és alul teljesítőnek mutatkozó, de kiemelkedő képességű tanulók egyéni erőforrásainak feltérképezésére, tehetséges tanulót fejlesztő szocio-emocionális cselekvési program kidolgozására, a célokhoz rendelt fejlesztő beavatkozások megvalósítására.

    X. Pályaorientációs foglalkozás: A Nemzeti Pályaorientációs Portál felhasználó felület rendszerének tartalmi és módszertani fejlesztésének segítségével.

    XI. Együttműködő Kommunikáció Redő Júlia: Kompátia-Életkerekítő játékok-módszerének alkalmazásával, valamint EMK-módszere Rambala Éva munkái alapján

    XII. Meseterápiás módszer alkalmazása Csóka Judit „Alkalmazott meseterápiája” alapján (Boldizsár Ildikó Metamorphoses Meseterápia alapján)

    XIII. Művészetterápiás jellegű alkotó-kreatív-önkifejező foglalkozások –„ közösségi falfestés”

    XIV. Proaktív Life Coaching – módszerének alkalmazása