Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma

és Kollégiuma

2022. szeptember 24. Szombat, ma Gellért, Mercédesz napja van

03 - Matematika-informatika

Informatika

Napjainkban a matematika és az informatika elválaszthatatlan. A matematikai alapkutatásokban elkerülhetetlen az informatikai apparátus használata, az informatika kérdéseire pedig gyakran matematikai válasz érkezik. Az alkalmazott matematikai és informatikai területeken is fontos mindkét terület magas szintű ismerete. A közgazdaságtan és egyéb társadalomtudományok, a mérnöki tudományok, a természettudományok művelésének alapja a matematika és az informatika.

Iskolánk nagy hangsúly fektet a piacképes tudás fejlesztésére. Az értelmiségi sikerágazatok (mint a közgazdász, mérnök, kutató stb.) által támasztott igényeknek igyekszünk megfelelni matematika-informatika speciális képzésünkkel.

A speciális osztályok heti matematika óraszáma 9-11. évfolyamon 5, utolsó évben pedig 6 óra. Ezen felül a diákok felzárkóztató és versenyre felkészítő foglalkozásokon vesznek részt. Iskolánk szervezi és támogatja a diákok versenyen való részvételét, és segíti a felkészülésüket.

 

Óraterv a helyi tantervhez 9-12. évfolyamon

Tantárgyak

9. évf.

10. évf.

11. évf.

12. évf.

Magyar nyelv és irodalom

4

4

4

4

I. idegen nyelv

3

3

4

4

II. idegen nyelv

3

3

3

3

Matematika

5

5

5

6

Etika helyett hittan

 

 

1

 

Történelem és társadalomismeret

2

2

3

3

Fizika

2

2

2

 

Kémia

2

2

 

 

Biológia - egészségtan

 

2

2

2

Földrajz

2

2

 

 

Ének-zene

1

1

 

 

Vizuális kultúra

1

1

 

 

Dráma és tánc/Mozgóképkultúra és médiaismeret

1

 

 

 

Művészetek

 

 

2

2

Informatika

3

3

1

2

Életvitel és gyakorlat

 

 

 

1

Testnevelés és sport

5

5

5

5

Osztályfőnöki

1

1

1

1

Fakultáció

 

 

2

2

Heti óraszám

35

36

35

35

Rendelkezésre álló órakeret

35

36

35

35

Hittan

2

2

1

2

Heti óraszám hittannal

37

38

36

37