Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma

és Kollégiuma

2022. szeptember 24. Szombat, ma Gellért, Mercédesz napja van

02 - Kémia-biológia

kémia biológia

 

Óraterv a helyi tantervhez 9-12. évfolyamon

Tantárgyak

9. évf.

10. évf.

11. évf.

12. évf.

Magyar nyelv és irodalom

4

4

4

4

I. idegen nyelv

3

3

4

4

II. idegen nyelv

3

3

3

3

Matematika

4

4

3

3

Etika helyett hittan

 

 

1

 

Történelem és társadalomismeret

2

2

3

3

Fizika

2

2

2

 

Kémia

3

3

3

4

Biológia - egészségtan

2

4

4

5

Földrajz

2

2

 

 

Ének-zene

1

1

 

 

Vizuális kultúra

1

1

 

 

Dráma és tánc/Mozgóképkultúra és médiaismeret

1

 

 

 

Művészetek

 

 

2

2

Informatika

1

1

 

 

Életvitel és gyakorlat

 

 

 

1

Testnevelés és sport

5

5

5

5

Osztályfőnöki

1

1

1

1

Heti óraszám

35

36

35

35

Rendelkezésre álló órakeret

35

36

35

35

Hittan

2

2

1

2

Heti óraszám hittannal

37

38

36

37