Babits Mihály nyelvhasználati verseny

Nagy örömünkre szolgál, hogy az idei tanévben a nagy hagyományokkal rendelkező Babits Mihály nyelvhasználati versenyünk elnyerte a „Tanulmányi és művészeti versenyek megrendezésének támogatása” című, NTP-TMV-23 kódszámú pályázati program keretén belül az 1,5 millió forint támogatási összeget. 

A közösségi és irodalmi nevelésnek, a hagyományőrzésnek, valamint az anyanyelvi kompetenciák fejlesztésének meghatározó programja a Babits Mihály nyelvhasználati verseny, amelyet az idei tanévben 2023. december 2-án, a költő születésének 140. évfordulójához kapcsolódóan rendeztük meg az anyaországi és a vajdasági magyar gimnáziumok és szakközépiskolák diákjai számára, erősítve ezáltal a diákokban a magyar identitás érzését is. A versenynek, amelyet 1997-ben rendeztek meg először az intézményben, nagy hagyománya van gimnáziumunkban, ahova Babits Mihály 1893-tól 1901-ig járt.
A megmérettetés két fordulóból áll: 1. forduló: egy szabadon választott Babits-vers elmondása, 2. forduló: szónoki beszéd írása Babits A gólyakalifa c. regénye alapján (erre a feladatra 35 perc felkészülési időt kapnak a versenyzők, utána 5-6 percben kell megtartani a beszédet). A diákok produkcióit szakmai zsűri értékeli.  Ennek alapján az első három helyezettet díjazzuk, illetve egy különdíjat is kiadunk egy arra érdemes tanulónak. 
 
A vendégeknek a verseny után kulturális programot is szerveztünk a belváros bemutatásával, idegenvezetéssel. A verseny megrendezésével a különbözö kompetenciák fejlesztésén kívül nemcsak az a célunk, hogy a versenyzők összemérjék tudásukat, hanem az is, hogy a más-más helyről ide látogató diákok és tanárok találkozhassanak, beszélgethessenek, és ezáltal jobban megismerjék egymást, így a program alkalmat ad a szakmai és baráti kapcsolatok bővítésére is.