Tevékenységeink

 Egyéni megsegítés:
- Egyéni pályaorientációs tanácsadás
- Szocio-emocionális készségek fejlesztése és az életpálya tervezése tehetségmentorálással
- Megküzdési képességek fejlesztése
- Hatékony időbeosztás
- Asszertív érdekérvényesítés / erőszakmentes kommunikáció / megoldásfókuszú konfliktuskezelési technikák
- Lelki ellenálló képesség erősítése
- Problémás élethelyzetek, elakadások
- Krízis intervenció
- Veszteségek feldolgozása
- Önismeret, önértékelés, önelfogadás segítése, támogatása
- Stresszkezelés, feszültségoldás, relaxáció
- Családi, párkapcsolati és egyéni problémák megoldásának segítése
 
Csoportfoglalkozás:
- Mentális egészség megőrzése – lelki ellenállóképesség megerősítése
- Tematikus csoportfoglalkozások – aktuális témákban meghirdetve
- Ciszterci – TRend: Mit jelent nekem a Ciszterciek nagy családjához tartozni Ciszterci diákként, miben különleges a Ciszterci diák?
 
Közösségifoglalkozás:
- Közösség fejlesztés, csapat építés, társas kapcsolatok megerősítése
- Osztályon belüli problémás helyzetek megoldásának segítése, az     iskolai közösségben jelentkező nehézségek kezelése, megoldásának támogatása
- Osztályt érintő tematikus foglalkozás