Bemutatkozás

Alapvető célkiűzéseink az iskolánkban a környezeti nevelés területén


A XXI. század rohanó világa a maga által diktált és helyesnek képzelt tempóját nem mindenki képes felvenni, követni. A természet ritmusa semmit sem változott, az ezzel való szembesülés, tapasztalás nagyon jelentős élmény, amit az ökoiskola programunkkal szeretnénk érzékeltetni tanítványaink életfelfogásában. Napjaink szomorú tendenciája, hogy az általános- és középiskolás korosztály körében a természettel kapcsolatos szabadidős tevékenységek nagyon háttérbe szorulnak, ennek negatív hozadéka a természet iránti érdektelenséggel a fizikum és az egészséges fejlődés is hátrányt szenved. Az élővilág sokféléségét a jövőben akkor van lehetőségünk megőrizni, ha a mai fiatal nemzedék korán megérti, hogy a megoldás kulcsa az ő kezükben van. Pedagógiai hitvallásunk többek között arra irányul, hogy a környezet kihívásaira megfelelő módon reagálni tudó, környezet- és egészségtudatos gyermekeket neveljünk, akik képesek életvitelükre vonatkozó - egészséges, szeretetteljes - döntések meghozatalára.

Nagy hangsúlyt fektetünk a környezeti nevelésre, a környezettudatos gondolkodásmód- és magatartás formálására. Mindez szoros összefüggésben áll az egészségneveléssel, mely az egészségmagatartás, egészségtudatosság fejlesztésén keresztül az egészséges életmód kialakítására törekszik. Célunk a környezetvédelem és az egészségvédelem összehangolása, az integratív, globális szemlélet alakítása, aminek elengedhetetlen feltétele: az életkornak és az egyéni sajátosságoknak, egészségtani ismeretek megfelelő időben történő átadása.

A vállalt programok megvalósításhoz munkacsoportot hoztunk létre. A csoport az iskolánk igazgatójából, humán és természettudományokat oktató tanárokból, szabadidős tevékenységet szervező felelősből, védőnőből, orvosból, pszichológusból, szakmunkásokból, szülői munkaközösség segítőiből, diákönkormányzat néhány tagjából, gazdasági munkatársból és diákokból szerveződő „zöld kommandó”-ból tevődik össze.

Fő célkitűzéseink közé tartozik az átai mezei iskolánk keretében végzett, a hagyományos világgazdaság alapjait jelentő parasztgazdaság gyakorlati részleteinek megismerése. Terepi kirándulások alkalmával a vizsgált területek biodiverzitásának feltárása, biogeográfiai tanulmányutak szervezése, összekapcsolva a helyi kulturális értékekkel, természettudományi diákkonferenciák szervezése, az országos TUDOK Mozgalomhoz kapcsolódás. Az egyetemi kutatóhelyek és a gimnáziumunk Inczédy Dénes Természettudományi Laboratóriumának együttműködése.

Fontos számunkra az esztétikus környezet kialakítása, fenntartása. Ezt a célt szolgálja az iskolaudvar rendezése az évszakoknak megfelelően, az osztálytermek „zöldítése”, a szelektív hulladékgyűjtés megvalósítása. Ehhez a programsorhoz tartozik a nevezetes napok megjelenése a tanítás folyamatában, interdiszciplináris megközelítésben. A környezeti nevelési programok fejlesztéséhez szükséges a módosított Nemzeti alaptanterv alapelvének megismerése.