Felvétel feltételei négyosztályos képzés

 

A FELVÉTEL FELTÉTELEI:

A tanuló és szülei elfogadják az iskola nevelési célkitűzéseit, katolikus lelkiségét és a diák eredményes felvételi vizsgát tesz.

 

NYOLCADIK OSZTÁLYOSOKNÁL (Négyosztályos gimnáziumi képzésre jelentkezőknél)

 • központi írásbeli (matematika, magyar nyelv)

 • helyben szervezett szóbeli (olvasás–szövegértés, beszélgetés hitéletről és érdeklődési körről)

 • szaktárgyi szóbeli felvételi – csak az emelt óraszámú képzésre való jelentkezés esetén (angol nyelv, német nyelv, kémia és biológia emelt óraszámú képzés, néprajz-népművészet képzési területen beszélgetés a néprajzi irányultság kapcsán)

 

Összes megszerezhető pontszám (200 pont) = Hozott pontok (maximálisan 50 pont) + Szerzett pontok (maximálisan 150 pont)

 

 

 1. Hozott pontok: maximálisan 50 pont

 

Tantárgyak

7. osztály év vége

8. osztály félév

Magyar nyelv és irodalom (átlagot számítunk)

5

5

Matematika

5

5

Történelem

5

5

Idegen nyelv

5

5

Egy természettudományos tantárgy (fizika, kémia, biológia, földrajz)

5

5

 

 

 

 1. Szerzett pontok: maximálisan 150 pont

A szóbeli meghallgatásra történő behívás ponthatárát a felvételi dolgozatok eredménye alapján és az általános iskolai osztályzatok ismeretében határozzuk meg.

 

 

Maximális pontszám

Központi írásbeli matematika

50

Központi írásbeli magyar nyelv

50

Iskolai szóbeli

50

 

 

ISKOLAI SZÓBELI PONTSZÁMÍTÁS négyosztályos képzési területen

 

 

    1. Négyosztályos általános tantervű osztály

 

A vizsgabizottság közös megegyezése alapján maximálisan 50 pont adható, ennek megoszlása a jelentkezőkkel történt beszélgetés alapján kerül kialakításra (hitéleti elköteleződés, kommunikációs készség, általános tájékozottság, nyitottság).

Amennyiben a tanuló kiemelkedő megyei vagy országos tanulmányi versenyeredménnyel rendelkezik, ezt a felvételi szóbeli részébe legfeljebb 30 pontig beszámítjuk. A végső pontszámról a szóbeli meghallgatás és a benyújtott dokumentumok alapján a felvételi bizottság dönt. A teljes szóbeli felvételire maximálisan 50 pont adható.

  

2. Néprajz – népművészet irányultságú gimnáziumi osztály

 

A vizsgabizottság közös megegyezése alapján maximálisan 50 pont adható, ennek megoszlása a jelentkezőkkel történt beszélgetés alapján kerül kialakításra (hitéleti elköteleződés, kommunikációs készség, általános tájékozottság, nyitottság, beszélgetés a néprajzi irányultság kapcsán).

A tanuló igazolható néptánc, népzene, képzőművészeti tevékenysége valamint a kiemelkedő megyei, országos, tanulmányi versenyeredménnyel rendelkezik, ezt a felvételi szóbeli részébe legfeljebb 30 pontig beszámítjuk. A végső pontszámról a szóbeli meghallgatás és a benyújtott dokumentumok alapján a felvételi bizottság dönt. A teljes szóbeli felvételire maximálisan 50 pont adható.

  

 1. Biológia-kémia emelt óraszámú képzés

 

A vizsgabizottság közös megegyezése alapján maximálisan 50 pont adható.

Ebből 10 pont szerezhető az iskolai szóbeli általános beszélgetés során. Az általános beszélgetés a diákok hitéleti elköteleződésének, kommunikációs készségének, általános tájékozottságának és nyitottságának megismerésére irányul.

20 pont – kémia tantárgyból, 20 pont - biológia tantárgyból szerezhető az intézmény honlapján kiadott témakörökből egy-egy téma kifejtése és interaktív szóbeli feladatok alapján.

Ha a tanuló természettudományi területen kiemelkedő megyei, országos, tanulmányi versenyeredménnyel rendelkezik, ezt a felvételi szóbeli részébe legfeljebb 30 pontig beszámítjuk. A végső pontszámról a szóbeli meghallgatás és a benyújtott dokumentumok alapján a felvételi bizottság dönt. A teljes szóbeli felvételire maximálisan 50 pont adható.

  

 1. Német és angol nyelvi emelt képzés

 

A vizsgabizottság közös megegyezése alapján maximálisan 50 pont adható. 

10 pont szerezhető az iskolai szóbeli általános beszélgetés során. Az általános beszélgetés a diákok hitéleti elköteleződésének, kommunikációs készségének, általános tájékozottságának és  nyitottságának megismerésére irányul.

40 pont a német vagy angol nyelvi tudás mérése: társalgás, téma önálló kifejtése kép alapján.

Ha a tanuló angol vagy német nyelvből kiemelkedő megyei, országos, tanulmányi versenyeredménnyel  (OÁTV) vagy középfokú B2 komplex nyelvvizsgával rendelkezik, a felvételi szóbeli részén 10 többletpontot kap. Az iskola által szervezett angol nyelvi versenyen első 3 helyezést elért tanuló mentesül az angol nyelvi szóbeli vizsga alól.

 

 1. Matematika – digitális kultúra emelt óraszámú képzés

 

A vizsgabizottság közös megegyezése alapján maximálisan 50 pont adható.

10 pont szerezhető az iskolai szóbeli általános beszélgetés során. Az általános beszélgetés a diákok hitéleti elköteleződésének, kommunikációs készségének, általános tájékozottságának és nyitottságának megismerésére irányul.

40 pont – logikus gondolkodást mérő feladatok szóbeli kifejtése.

Ha a tanuló matematika, fizika vagy informatika tantárgyból kiemelkedő megyei, országos, tanulmányi versenyeredménnyel rendelkezik, ezt a felvételi szóbeli részébe legfeljebb 30 pontig beszámítjuk. A végső pontszámról a szóbeli meghallgatás és a benyújtott dokumentumok alapján a felvételi bizottság dönt. A teljes szóbeli felvételire maximálisan 50 pont adható.

 

Az angol, német és biológia-kémia, matematika-digitális kultúra képzéseknél, aki a szóbelin megszerezhető 40 pontból nem ér el 20 pontot, azt az emelt óraszámú képzésről elutasítjuk.

A konkrét tantárgyi követelményeket a www.crnlg.hu oldalon a Beiskolázás/Felvételi követelmények menüpont alatt találják meg.