05 - Német nyelv

 

Tantárgyi struktúra és óraszámok

 

 

 

 

Angol - német emelt nyelvi képzés CRNLG 2020/2021

 

 

 

Óraterv a helyi tantervhez 9-12. évfolyamon

Tantárgyak

9. évf.

10. évf.

11. évf.

12. évf.

Magyar nyelv és irodalom

3

4

4

4

Matematika

4

4

3

4

Történelem

2

2

3

3

Állampolgári ismeretek

 

 

 

1

Első élő idegen nyelv

6

6

6

6

Második idegen nyelv

3

3

3

3

Fizika

2

3

 

 

Kémia

2

1

 

 

Biológia

2

3

 

 

Földrajz

2

1

 

 

Természettudomány

 

 

2

 

Ének-zene

1

1

 

 

Vizuális kultúra

1

1

 

 

Művészetek

 

 

1

 

Mozgókép és médiaismeret

 

 

 

1

Digitális kultúra

2

1

2

 

Testnevelés

5

5

5

5

Kötött célú órakeret

 

 

4

4

Osztályfőnöki

1

1

1

1

Összesen

36

36

34

32

Kötelező óraszám

32

32

30

29

Szabadon tervezhető óra

0

0

2

4

Maximális órakeret

34

34

34

34

Hittan

2

2

2

2

Heti óraszám hittannal

38

38

38

38