Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma

és Kollégiuma

2022. szeptember 24. Szombat, ma Gellért, Mercédesz napja van

05 - Német nyelv

 

Az iskolánkban működő úgynevezett német nyelvi tagozat valójában nem tagozat, hiszen a diákok nem tanulnak egy tantárgyat sem idegen nyelven, viszont a heti 6 tanóra lehetőséget biztosít arra, hogy az órák arányos elosztása miatt a diákok minden nap tudják gyakorolni a nyelvet. Az eredményes oktatást mi sem bizonyítja jobban, mint a számos közép- és felsőfokú nyelvvizsga, közép- és emeltszintű érettségi, valamint a 2011/12. tanévben az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen Käsz Katalin által elért 4. és Friedrich András által elért 1. hely. Az eredmények mellett fontos a biztos nyelvtudás megszerzése és az alapos, a mindennapokban alkalmazható nyelvismeret elsajátítása. Várunk minden érdeklődő diákot!

 

Óraterv a helyi tantervhez 9-12. évfolyamon

Tantárgyak

9. évf.

10. évf.

11. évf.

12. évf.

Magyar nyelv és irodalom

4

4

4

4

I. idegen nyelv

6

6

5

6

II. idegen nyelv

3

3

3

3

Matematika

4

4

3

4

Etika helyett filozófia

 

 

1

 

Történelem és társadalomismeret

2

2

3

3

Fizika

2

2

2

 

Kémia

2

2

 

 

Biológia - egészségtan

 

2

2

2

Földrajz

2

2

 

 

Ének-zene

1

1

 

 

Vizuális kultúra

1

1

 

 

Dráma és tánc/Mozgóképkultúra és médiaismeret

1

 

 

 

Művészetek

 

 

2

2

Informatika

1

1

 

 

Életvitel és gyakorlat

 

 

 

1

Testnevelés és sport

5

5

5

5

Osztályfőnöki

1

1

1

1

Fakultáció

 

 

4

4

Heti óraszám

35

36

35

35

Rendelkezésre álló órakeret

35

36

35

35

Hittan

2

2

1

2

Heti óraszám hittannal

37

38

36

37