Közzétételi lista 2022-2023

1.a) A felvételi lehetőségről szóló tájékoztató a Beiskolázás/Beiskolázási tájékoztató hivatkozás alatt olvasható.     
1.b) A beiratkozás időpontja 2023. június 22-24.  A teendőkről külön értesítést küldünk. A fenntartó által engedélyezett osztályokról, csoportokról a Beiskolázás/Beiskolázási tájékoztató hivatkozás alatt olvashatnak.
1.c) A gimnáziumban a diákétkeztetés térítésdíjas szolgáltatás. Ennek szabályairól és az aktuális díjakról az Étkezés menüpontban tájékozódhatnak.
1.d) A fenntartó (Zirci Ciszterci Apátság) rendszeresen végzi az intézmény pedagógiai-szakmai ellenőrzését.  A dokumentumok rendelkezésre állnak. Az alapító okirat, a nyilvántartásba vételi és a működési engedély jogerős.
1.e) A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendjét az SZMSZ szabályozza. Az éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett rendezvények, események és azok időpontjai a 
Tanév helyi rendje menüpontban találhatók.
1.g) A szervezeti és működési szabályzat, a házirend és a pedagógiai program (A helyi tantervek külön menüpont a pedagógiai program része Dokumentumok/ Helyi tantervek)
3.a-b) A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége; Nevelő és oktató munkát segítők száma, iskolai végzettsége és szakképzettsége
3.c) Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei: (utolsó mért tanév: kompetencia mérés, nyelvi mérés). 
3.d) A tanulók tanévenkénti lemorzsolódási, évismétlési mutatói.
3.e) Az érettségi vizsgák eredményei a Érettségi/Korábbi évek érettségi statisztikái hivatkozás alatt találhatók.
3.f) A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségéről ( szervezeti és működési szabályzat 28. oldala, házirend 22. oldala és a pedagógiai program 99. oldala)
3.g) A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai (pedagógiai program alapján)
3.h) Az osztályozó vizsga rendje
3.i) Az iskolai osztályok adatai.
 
Kollégiumi közzététel