Szótár

 

 

 

A klasszikus latin nyelvet tanuló magyar diákok számára a ma elérhető legjobb szótár a Finály Henrik-féle Latin-magyar szótár. A mű először a 19. század végén jelent meg, azóta többször is kiadták. Nyelvezete kissé régies, de ,,minden” megtalálható benne. A szerző a mű előszavában a következőket írja:

 

 

,,De hát mi a czél?

 

 

Czélom oly könyvet nyujtani, a melynek segítségével magyar ember bár mely művét az ókori latin irodalomnak tökélyesen megérthesse, a nélkül, hogy rajta kívül még más segédeszközre legyen szüksége.

 

 

Jól megfontolva írtam, hogy «megérthesse», nem pedig azt, hogy «lefordíthassa». A szerint, a hogy én fogom fel a fordítást, a megértéstől a lefordításig még nagy út van.”

 

 

A latin szakszavak megértéséhez szükséges elolvasni az alább megadott link ,,rövidítésjegyzék” menüpontját.

 

 

A szótár elérhetősége: 

 

http://latin.oszk.hu/cgi-bin3/index.cgi?function=xml&xmlId=cimlap

 

Néhány fontos megjegyzés elöljáróban:

 

 • hn. (hímnemű) = m. (masculinum)

   

 • nn. (nőnemű) = f. (femininum)

   

 • kn. (köznemű) = n. (neutrum)

   

 • mn. = melléknév

   

 • ih. = igehatározó (adverbium)

   

 • nm. = névmás (pronomen)

   

 • az igéknél az igeragozásra utaló szám a szótári alak végén van:

   

   

(Példa: credo 3, credidi, creditum – hisz helyett: credo, credidi, creditum 3 - hisz


 

Keresés menete:

 1.  

  Szótári rész→ Keresés→Latin címszó→klikk: Keresés (zöld mező)

   

 

 

 

 

A latin címszónál a keresett szó első szótári alakját kell beírni.

 

 

Főneveknél és mellékneveknél ez a singularis nominativust, igealakoknál a praes. impf. ind. sing.1.-et jelenti.

 

 

Ragozhatatlan szó esetén az adott szót kell beírni.

 

 

 

 

 

Hogyan keressük ki az alábbi szavakat?

 

 

 

 

 

 

filios → szótárban keresve: filius

terrarum → szótárban keresve: terra

 

 

 

bonos → szótárban keresve: bonus

 

 

 

laudabant → szótárban keresve: laudo

 

 

quoque → szótárban keresve: quoque

 

 

 

 

 

 

Megjegyzés

 

Gimnazistáknak ajánlott más jól használható szótárak:

 

 

Györkösy Alajos: Latin-Magyar Kéziszótár, Akadémiai Kiadó, Bp.

 

 

Tegyey Imre: Latin-Magyar Szótár, Akadémiai Kiadó, Bp.