Pályázati felhívás

Pályázati felhívás

A Zirci Ciszterci Apátság Ciszterci Iskolai Főhatósága pályázati felhívást tesz közzé az alábbi oktatás-nevelési intézményeinek intézmény vezetői álláshelyeinek betöltésére:

·         Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma és Kollégiuma (7621 Pécs, Széchenyi tér 11.)

·         Ciszterci Szent István Gimnázium (8000 Székesfehérvár, Jókai u. 20.)

Jogviszony: határozatlan időre szóló, vezető állású munkavállalóra szóló Mt. 208. §-a szerinti munkajogviszony. A magasabb vezetői megbízás 3 + 2 évre szól.

Az állás betölthető: 2021. augusztus 1.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

Munkakörhöz tartozó, vezetői munkakörrel járó lényeges feladatok:

·         Nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény (Nktv.) 69. § szerinti feladatok;

·         fenntartó által jóváhagyott költségvetés alapján az intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket biztosítja;

·         oktatási és nevelési programok meghatározása az oktatási hatóságok és a jogszabályok, előírások által kialakított kereten belül;

·         tanulók, tanárok, oktatók és a kiszolgáló személyzet tevékenységének szervezése, vezetése, értékelése és ellenőrzése;

·         az oktatói munka összehangolása, irányítása;

·         az oktatással kapcsolatos adminisztratív munka irányítása, ellenőrzése;

·         kapcsolattartás az intézményi fenntartóval, a Ciszterci Iskolai Főhatósággal, tantestülettel, a szülői és más közösségi csoportokkal.

Illetmény és juttatások, pótlékok: Nktv. és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet szerint, továbbá munkáltatói döntés alapján történő bérmeghatározás.

A részletes pályázati feltételeket, a pályázathoz szükséges mellékleteket, a benyújtás módját a www.ocist.hu/allas oldalon található részletes pályázati felhívás tartalmazza.

A pályázat benyújtásának határideje:    2021. március 28-ig.

Zirc, 2020. december 15.

Bérczi László Bernát

zirci apát

   Zirci Ciszterci Apátság, Ciszterci Iskolai Főhatóság

 


 
2020.12.15