Felvétel feltételi hatosztályos képzés

 

A FELVÉTEL FELTÉTELEI:

A tanuló és szülei elfogadják az iskola nevelési célkitűzéseit, katolikus lelkiségét és a diák eredményes felvételi vizsgát tesz.

 

HATODIK OSZTÁLYOSOKNÁL (Hatosztályos gimnáziumi képzésre jelentkezőknél)

  • központi írásbeli (matematika, magyar nyelv)

  • helyben szervezett szóbeli (olvasás–szövegértés, beszélgetés hitéletről és érdeklődési körről)

Hatosztályos gimnáziumi képzés:

Összes megszerezhető pontszám (200 pont) = Hozott pontok (maximálisan 50 pont) + Szerzett pontok (maximálisan 150 pont)

 

  1. Hozott pontok: maximálisan 50 pont

Tantárgyak

5. osztály év vége

6. osztály félév

magyar nyelv, magyar irodalom

(átlagot számítunk)

5

5

történelem

5

5

matematika

5

5

idegen nyelv

5

5

természetismeret/környezetismeret

5

5


  1. Szerzett pontok: maximálisan 150 pont

 

A szóbeli meghallgatásra történő behívás ponthatárát a felvételi dolgozatok eredménye alapján és az általános iskolai osztályzatok ismeretében határozzuk meg.

 

 

Maximális pontszám

A, Központi írásbeli matematika

50

B, Központi írásbeli magyar nyelv

50

C, Iskolai szóbeli

50

 

 

 

 

C, Iskolai szóbeli:

 

A szóbeli meghallgatás:

  • általános beszélgetés a jelentkezőről (érdeklődési kör, környezet, hitélet, kommunikációs készség, általános tájékozottság, nyitottság).

 

A vizsgabizottság megegyezése alapján maximálisan 50 pont adható.

Ha a tanuló kiemelkedő megyei, országos, tanulmányi versenyeredménnyel rendelkezik, a felvételi szóbeli részének 30 pontja alól mentességet kaphat. A mentességről, a benyújtott dokumentumok alapján a felvételi bizottság dönt.