Kémia

KÉMIA FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEK • Atomszerkezettel kapcsolatos feladatok megoldása a periódusos rendszer segítségével, illetve megadott elemi részecskék alapján.

 • Az atomszerkezet és a periódusos rendszer kapcsolata.

 • Anyagok jelölése.

 • Anyagmennyiséggel, részecskék számával és moláris tömeggel kapcsolatos számítások tanult, vagy megadott összetételű anyagok esetén.

 • Vegyületek összegképletének meghatározása tömegszázalékos összetétel alapján.

 • Anyagok csoportosítása összetétel alapján.

 • Oldatok tömegszázalékos összetételével kapcsolatos számítások (oldatkészítés, keverés, hígítás, töményítés, kristályosítás)

 • Sűrűség felhasználása kémiai számításokban.

 • Fizikai és kémiai változások.

 • Oldatok, keverékek, keverékek szétválasztása.

 • A levegő és a levegőszennyező anyagok.

 • Kémiai kötések bemutatása példákon keresztül.

 • Kémiai reakciók jelölése, reakcióegyenletek rendezése.

 • Reakcióegyenlet alapján megoldható számítási feladatok tanult vagy megadott reakcióegyenletek alapján.

 • Reakciók csoportosítása a résztvevő anyagok száma, és energiaváltozás alapján.

 • Redoxi és sav-bázis reakciók.

 • Kémhatás, indikátorok.

 • Nemesgázok, nemesgázszerkezet.

 • A hidrogén.

 • Halogének és vegyületeik (hidrogén-klorid és a sósav)

 • Oxigén, kén és vegyületeik (kén-dioxid, kén-trioxid, kénsav, és fontosabb sói).

 • Égés.

 • Nitrogén a foszfor és vegyületei (nitrogén-dioxid, salétromsav, foszforsav és ezek fontosabb sói).

 • A szén és vegyületei (szén-monoxid, szén-dioxid, szénsav és fontosabb sói).

 • Megadott szövegben szereplő információk alapján történő feladatok megoldása.

 • Grafikonok értelmezése


A felsorolt ismeretanyagot a NAT-ben szereplő követelményeknek megfelelően kérjük számon.