Étkezési díj fizetése átutalással

Étkezési díj fizetése átutalással
 Részletes tájékoztató olvasható a folytatásban arról, hogyan lehet iskolánkban az étkezési díjat átutalással fizetni. A szükséges Nyilatkozat a honlapról a Szülők/Letölthető dokumentumok pont alól elérhető.


 

Tájékoztató az étkezés térítési díjának átutalással történő befizetéséről

a 2017/2018-as tanévre

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatom Önöket, hogy az étkezés térítési díjának átutalással történő befizetés igényléséhez minden tanévben nyilatkozat leadása szükséges. 

Akik a 2016/2017-es tanévben már adtak le nyilatkozatot és átutalással fizették az étkezést, a következő tanévben csak új nyilatkozat leadásával igényelhetik újra!

I. Az étkezési térítési díj átutalással történő fizetésére vonatkozó nyilatkozat leadási módja, határideje:

A nyilatkozatot kizárólag a pénztárban lehet leadni két eredeti példányban, melyet a pénztáros aláír, és egy példányt visszaad a szülő részére.

A nyilatkozatot csatolva küldjük.

A nyilatkozat leadási határideje: 2017.június 06.

II. Az átutalásra vonatkozó szabályok:

- Az átutalás megjegyzés (közlemény) rovatában a következő adatokat minden alkalommal szerepeltetni kell vesszővel elválasztva:

-        díjbekérő sorszáma, gyermek neve (akinek az étkezési díja befizetésre kerül), gyermek osztálya/csoportja

-        több gyermek esetén az étkezési díjakat külön-külön a megküldött díjbekérők alapján kell átutalni

- A díjbekérőben szereplő étkezési adagok számát a tanév rendje alapján automatikusan állapítjuk meg a hónap összes tanítási napjára. Amennyiben nem az összes napra szeretne fizetni, akkor azt a díjbekérő megküldése előtt, de legkésőbb a befizetési hónap 3-ig a crnlg.etkezes@gmail.com küldött emailben kérheti.

- A megküldött díjbekérő után 8 naptári nap áll rendelkezésre, hogy az étkezési térítési díj befizetése átutalással megtörténjen.

- Az intézmény az átutalást követően 15 napon belül számlát állít ki a gyermek nevére, melyet e-mailben küld meg a szülő részére.

- Amennyiben a 8 naptári nap letelte után (fizetési határidő után) vagy hibásan kitöltött megjegyzés rovattal kerül utalásra az étkezési térítési díj összege, az intézmény automatikusan visszautalja a térítési díj teljes összegét, ezt követően kizárólag készpénzzel lehet fizetni az étkezési díjat a tanév végéig.

A fizetés módjának megváltozásáról az intézmény tájékoztatja a szülőt elektronikus úton vagy telefonon.

A szeptemberi hónapra a díjbekérő tervezett kiküldési napja: 2017.08.21. fizetési határidő: 2017.08.29.

2017.05.30